Montaj elevator auto cu autorizatie ISCIR

montaj-autorizat-elevator-auto

Ghid complet pentru obținerea autorizației ISCIR în cazul montajului unui elevator auto pentru vehicule

Pentru montajul unui elevator auto este necesară documentația tehnică preliminară procedurii de autorizație ISCIR, în conformitate cu prescripțiile tehnice PT R1/2010 pentru mașini de ridicat.

Fiecare elevator care urmează să fie montat în locul de funcționare trebuie să cuprindă documentația tehnică de montaj, care se va anexa la cartea acestuia.

Ce trebuie să cuprindă documentația tehnică de montaj pentru un elevator?

 1. documentația tehnică preliminară de montare (memoriu tehnic), avizată de RADTP
 2. proces verbal care atestă aprobarea lucrărilor de montaj întocmit de RSVTI
 3. declarație de conformitate tip CE emisă pentru seria de fabricație a elevatorului
 4. schița tehnică care cuprinde dimensiunile de gabarit și spațiile de siguranța, alături de indicarea accesului la mașina de ridicat (dacă nu sunt cuprinse în documentația tehnică preliminară)
 5. proces verbal de probe de casa, în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casa și este specificat că mașina de ridicat poate fi supusă verificării tehnice în vederea obținerii autorizației de funcționare
 6. buletin verificare rezistență de izolație - PRAM
 7. declarația pentru lucrările de montare efectuate, conform anexei 1 din PT R1/2010
 8. documente de atestare a calității pentru elementele de asamblare utilizate (conexpanduri, ancore chimice etc.)

dosar montaj elevator auto

Ce documente intră în sarcina beneficiarului pentru realizarea dosarului de montaj al elevatorului auto?

Pentru a obține autorizația de funcționare a unui elevator auto, este necesară documentația tehnică înaintată către CNCIR teritorial.

Beneficiarul trebuie să solicite în scris la ISCIR efectuarea verificării tehnice, stabilind și data în acest scop.

Dosarul înaintat către CNCIR teritorial trebuie să prezinte următoarea documentație:

 1. cererea de autorizare a elevatorului auto, întocmit de RSVTI în numele deținătorului
 2. documentația tehnică a mașinii de ridicat furnizată de producător
 3. declarația de conformitate tip CE al utilajului
 4. documentația tehnica de montaj
 5. raportul tehnic întocmit de o persoană autorizată pentru verificări tehnice în utilizare
 6. declarația pe propria răspundere a detinatorului în care se menționează locul de funcționare a elevatorului auto

Beneficiarul trebuie să obțină declarația de conformitate la beton, emisă de stația de beton de unde a fost achiziționat pentru a confirma funcția de sarcină nominală a elevatorului, clasa / duritatea betonului și dimensiunile plăcii pe care urmează sa se monteze elevatorul!


autorizat iscir


Alte cerințe ISCIR necesare obținerii autorizației de funcționare a elevatorului auto

Pentru obținerea autorizatiei de funcționare a unui elevator auto și utilizarea acestuia conform standardelor tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie să respecte și să îndeplinească următoarele condiții:

 1. beneficiarul trebuie să dețină în cadrul firmei un operator RSVTI, persoană autorizată de către ISCIR , care va supraveghere, identifica și înregistra activitatea utilajelor
 2. lucrările de întreținere și service la elevatorul auto se vor efectua de către o firmă autorizată IT ISCIR pentru efectuarea acestor operații
 3. operarea elevatorului se va efectua de către o persoană autorizată de către RSVTI pe baza unui program de instruire și examinare periodică (autorizat ca manevrant / elevatorist)

 showroom-echipamente-vulcanizări-brasov


Clever-Auto asigură montajul autorizat al elevatoarelor auto în vederea obținerii autorizației de funcționare ISCIR.

Dacă vrei să beneficiezi de o colaborare profesională și rapidă, contactează echipa noastră tehnică!

Ne poți vizita oricând în showroom-ul nostru din Brașov, Str. Nicolae Labis nr. 54C.

Contactează-ne pentru mai multe detalii! Telefon: +40 758 879 879